Допомога по безробіттю в Португалії у 2024 році WithPortugal
Blog single

Допомога по безробіттю в Португалії у 2024 році
Хто має право, максимальна сума, термін виплати, правила

Допомога по безробіттю — це щомісячна грошова сума, що виплачується людям, які вимушено втратили роботу. Іншими словами — це грошова допомога, яка призначається безробітним, щоб компенсувати відсутність оплати праці, викликану вимушеною втратою доходу. З новинок 2024 року — допомога по безробіттю збільшилася до 408 євро.

 

У попередніх статтях ми вже говорили про Індекс Соціальної Підтримки (IAS). Згідно із законодавством Португальської республіки, індекс соціальної підтримки (IAS) оновлюється щорічно на основі економічного зростання за останні два роки та динаміки цін за останні 12 місяців. Понад півтора мільйона людей отримають вигоду у 2024 році від його підвищення, оскільки це призведе до збільшення всіх соціальних виплат. Однією з допомог, на які вплине зміна траєкторії IAS, є допомога з безробіття, оскільки її розмір також розраховується на основі IAS. У 2024 році допомога по безробіттю (subsídio de desemprego) зросла з 384 євро (у 2023 році) до 408 євро внаслідок підвищення індексу. Цікавий факт: підвищення індексу соціальної підтримки 2024 року обійшлося в 110 мільйонів євро державному бюджету Португалії.

Кому виплачується допомога по безробіттю в Португалії. Нижче ми перерахуємо основні критерії та умови, що застосовуються до одержувачів допомоги:

 • ви маєте проживати на території Португалії;
 • якщо ви іноземець, у вас має бути чинна посвідка на проживання або інший дозвіл, який дозволяє вам укладати трудові договори;
 • ви вже працюєте за трудовим договором;
 • ви є вимушеним безробітним;
 • ви не працюєте (якщо ви працюєте неповний робочий день як найманий працівник або індивідуальний підприємець, ви можете мати право на часткову допомогу з безробіття доти, доки винагорода за роботу як найманий працівник або відповідний дохід від індивідуальної трудової діяльності менший за допомогу з безробіття);
 • працюєте в компанії, яка скоротила працівника, що призвело до призначення відповідної допомоги по безробіттю;
 

Примітка: Відповідний річний дохід індивідуальних підприємців тепер розраховується відповідно до положень Кодексу режимів відрахувань системи соціального забезпечення (Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial) та становить, залежно від обставин, 70 відсотків від загальної вартості наданих послуг або 20 відсотків від суми прибутку, пов'язаної з виробництвом та продажем товарів, а також послуг, наданих в рамках готельної й аналогічної діяльності, громадського харчування і напоїв, отриманих за безпосередньо попередній календарний рік.

 • розірвали трудовий договір через домашнє насильство, надавши відповідний статус жертви;
 • маєте здатність і бажання працювати;
 • зареєструвалися для пошуку роботи в центрі зайнятості за місцем проживання;
 • звернулися по допомогу протягом 90 днів поспіль з моменту настання безробіття;
 • маєте необхідний гарантійний період: 360 днів оплачуваної роботи протягом 24 місяців, що передують даті безробіття.

Примітка №1 про гарантійний період: у гарантійний період враховуються дні, коли ви працювали:

 • усі дні, коли ви працювали як найманий працівник;
 • усі дні, відпрацьовані в місяці, в якому вас було звільнено за скороченням штату;
 • усі дні, коли ви працювали як індивідуальний підприємець, за умови, що відповідна ставка внесків охоплює захист від безробіття;
 • усі дні відпустки, на які ви мали право і які були оплачені, але не використані;

Примітка №2 про гарантійний період: У країнах, з якими Португалія підписала угоди про соціальне забезпечення (держави Європейського союзу, Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейні або Швейцарії), які дають можливість зараховувати періоди внесків, зареєстрованих у цих країнах, у Португалії для отримання допомоги з безробіття: до 120 днів, упродовж яких ви отримували допомогу у зв'язку з хворобою або материнством за лінією соціального забезпечення, що призвело до врахування еквівалентного заробітку, якщо ви є домашнім або сільськогосподарським працівником.

Які дні НЕ зараховуються в гарантійний період:

 • коли працівник вже отримував допомогу по безробіттю;
 • коли працівник отримував часткову допомогу за припинення діяльності та професійна або самозайнята діяльність співіснували;
 • які були зараховані в гарантійний період у попередній ситуації безробіття.
 

Що необхідно зробити для отримання допомоги. Перше, що необхідно зробити — стати на облік у центр зайнятості або службу зайнятості (при центрах зайнятості та професійного навчання), португальською ці установи називаються так: "centro de emprego ou serviço de emprego (dos centros de emprego e formação profissional)" і входять до системи Інституту зайнятості та професійної підготовки (Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP). Відповідну вам за локацією організацію можна знайти тут. Працівники, які уклали трудовий договір і сплачують внески в систему соціального страхування Segurança Social, і, відповідно, мають номер соціального страхування NISS, мають право на отримання допомоги з безробіття, поряд з іншими ситуаціями, передбаченими законом. Працівники, які стали безробітними, але продовжують працювати, не мають права на допомогу. У цій ситуації вони можуть отримувати часткову допомогу по безробіттю, якщо нададуть докази. Щоб отримати право на допомогу по безробіттю, необхідно стати на облік у найближчому центрі зайнятості та подати заяву протягом 90 днів після того, як ви стали безробітним. Якщо ви подасте заяву після цього терміну, ви не втратите право на допомогу, але дні (понад 90) будуть відраховані з вашого терміну, на який ви маєте право. Ви маєте право на допомогу тільки в тому випадку, якщо протягом 24 місяців, що передували появі безробітного, ви пропрацювали як працівник не менше 360 днів. Якщо одержувач допомоги не може подати заяву протягом 90 днів поспіль з моменту настання безробіття через хворобу, реєстрацію може бути здійснено через представника. Для цього представник має надати довідку про тимчасову непрацездатність (certificado de incapacidade temporária), видану лікарем із компетентних служб Національної служби охорони здоров'я Serviço Nacional de Saúde (SNS24). Якщо хвороба триває довше від первісно запланованого терміну, відповідний медичний висновок має бути надісланий до центру зайнятості протягом 5 робочих днів. Після закінчення періоду непрацездатності одержувач допомоги повинен протягом 5 робочих днів оновити свою реєстрацію в центрі зайнятості за місцем проживання.

 

Яка тривалість виплати допомоги по безробіттю. Тривалість виплати залежить від віку безробітного та тривалості періоду, протягом якого він робив внески до системи соціального забезпечення після попередньої ситуації безробіття. Допомогу можна отримати банківським переказом або поштовим переказом.

Отже, як же обчислюється тривалість виплат?

 • У віці одержувача менше ніж 30 років: у разі зареєстрованого періоду виплат до фонду соціального страхування, що дорівнює або менше ніж 24 місяці, — тривалість виплати допомоги становить 270 днів; більше ніж 24 місяці — тривалість виплати збільшується до 360 днів (надбавка за кожні 5 років стажу дорівнює 30 дням).
 • У віці між 30 і 39 роками: у разі зафіксованих відрахувань у Segurança Social упродовж 48 місяців або менше — 360 днів, у разі понад 48 місяців відрахувань — 540 днів (надбавка за кожні 5 років запису трудового стажу — 30 днів).
 • У віці між 40 і 44 роками: якщо відрахування дорівнюють або менші за 60 місяців — 540 днів, понад 60 місяців — 720 днів (надбавка в 30 днів зберігається).
 • У віці понад 45 років при відрахуваннях, менших або таких, що дорівнюють 72 місяцям, — термін надання допомоги 720 днів, якщо відрахувань понад 72 місяці, то допомогу виплачують протягом 900 днів, а надбавка становить уже 60 днів за стаж.
 

Для визначення періоду набуття права на допомогу по безробіттю та відповідного підвищення враховуються періоди запису про заробітну плату після закінчення права на отримання допомоги, яка належить за останню ситуацію безробіття.

Скорочення періодів виплати допомоги. У разі проходження професійного навчання та отримання компенсації період отримання допомоги, на яку одержувач мав би право після закінчення курсу професійного навчання, скорочується на суму часткової допомоги по безробіттю, виплаченої під час навчання. Допомоги на харчування, транспорт і проживання не враховуються. Якщо заяву або засоби доказу подано після спливу 90 днів з моменту настання безробіття, але протягом встановленого законом періоду для призначення допомоги, це призведе до скорочення відповідного періоду виплати допомоги на час, що відповідає затримці. У разі надання фінансової підтримки бенефіціарам, які приймають пропозиції про роботу від IEFP, I.P. або самі влаштовуються на роботу на повний робочий день із зарплатою, нижчою за розмір одержуваної ними допомоги по безробіттю, період виплати допомоги по безробіттю, на який бенефіціар має право після примусового розірвання трудового договору, скорочується на період виплати фінансової підтримки бенефіціару.

 

Якщо одержувач допомоги повертається на роботу:

 • до закінчення періоду (первісного) отримання допомоги по безробіттю, не скориставшись підвищенням, для визначення підвищення в подальшій ситуації безробіття враховуються не враховані періоди обліку заробітної плати;
 • протягом перших 6 місяців отримання допомоги періоди заробітку, враховані при отриманні безпосередньо попередньої допомоги по безробіттю, враховуються під час визначення періоду права на допомогу та відповідного збільшення наступної допомоги по безробіттю.

Допомога по безробіттю виплачується з:

 • дати звернення одержувача за допомогою;
 • першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому одержувачу було повідомлено про визнання його придатним до роботи, у разі колишнього пенсіонера по інвалідності.
 

Виплата допомоги по безробіттю призупиняється, якщо одержувач:

 • отримує допомогу за клінічним ризиком під час вагітності, допомогу з переривання вагітності, батьківську допомогу (первісна батьківська, виключна первісна батьківська батька, виключна первісна батьківська матері, первісна батьківська, яку призначають одному з батьків у разі неможливості іншого) і допомогу з усиновлення;
 • працює за наймом або самозайнятий протягом менш ніж 3 років поспіль;
 • проходить оплачувані курси професійної підготовки; якщо сума, виплачена за відвідування курсів, менша за одержувану допомогу, безробітний продовжує одержувати її за вирахуванням суми компенсації (призупинення виплат поширюється тільки на суму компенсації);
 • залишає територію Португалії, за винятком щорічного періоду звільнення від виконання обов'язків і в разі поїздки на лікування, якщо така необхідність підтверджена, і про відсутність у країні необхідно повідомити центр зайнятості;
 • залишає територію країни в рамках належним чином підтвердженої добровільної місії на строк до 5 років;
 • залишає територію Португалії як стипендіат за програмою міжнародної установи, або як володар дослідницького гранту, на термін дії гранту, не більше ніж 5 років;
 • перебуває у в'язниці або піддався іншим примусовим заходам, що позбавляють одержувача свободи.
 • отримує оплату за відпустку, не використану протягом строку дії трудового договору (призупиняється на кількість днів невикористаної оплачуваної відпустки)
 

Як відновити виплату допомоги по безробіттю, призупинену через те, що ви:

 • отримували допомогу за клінічним ризиком під час вагітності, допомогу з переривання вагітності, допомогу для догляду за дитиною або допомогу з усиновлення: ви маєте повідомити центр зайнятості про початок і закінчення виплати цих допомог;
 • працювали за наймом: ви маєте подати до центру зайнятості заяву роботодавця про вимушене безробіття.
 • були індивідуальним підприємцем: ви повинні надати в центр зайнятості підтвердження того, що ви припинили займатися індивідуальною трудовою діяльністю;
 • працювали за кордоном: ви маєте подати документи соціального забезпечення, зазначені відповідно до країни, в якій ви працюєте (Європейський Союз, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн або Швейцарія), заяву про реєстрацію в центрі зайнятості, документ U1, а за межами Європейського Союзу — підтвердження факту роботи, завірене консульством країни, в якій ви працювали.

Допомога по безробіттю припиняється, коли:

 • закінчується встановлений законом період отримання допомоги по безробіттю;
 • одержувач стає пенсіонером по інвалідності;
 • одержувач досягає віку, в якому він може претендувати на пенсію за старістю, якщо він виконав гарантійний строк для отримання цієї пенсії;
 • одержувач не виконує свої зобов'язання, а його реєстрацію в центрі зайнятості було анульовано;
 • одержувач надає неправдиву або неповну інформацію, або використовує шахрайські засоби для отримання допомоги чи впливу на її розмір.
 

Виплата призупиненої допомоги по безробіттю припиняється, якщо одержувач допомоги:

 • працює або займається індивідуальною трудовою діяльністю протягом 3 років поспіль або більше;
 • відсутній на території Португалії понад 3 місяці без підтвердження факту роботи за кордоном;
 • виявлено факт неповернення до Португалії після закінчення періоду волонтерської місії або дії гранту;
 • минуло 5 років з моменту подання заяви на отримання допомоги;
 • має право на нову допомогу по безробіттю: якщо одержувач вважатиме це більш вигідним, він може протягом 60 днів після призначення нової допомоги по безробіттю відновити виплату колишньої допомоги за час, що залишився до завершення виплати цієї допомоги.

Для отримання допомоги по безробіттю, необхідно подати:

 • заяву на отримання допомоги по безробіттю, яку заповнюють у центрі зайнятості в режимі онлайн;
 • декларацію про статус безробітного (Declaração de situação de desemprego), Mod.RP5044-DGSS, яка може бути подана на паперовому носії, самим одержувачем допомоги, у центрі зайнятості або через відділення Segurança Social Direta роботодавцем, за попереднім дозволом працівника, водночас роботодавець повинен надати працівникові підтвердження цього.

Якщо роботодавець не може або відмовляється надати працівникові декларацію, орган, що контролює умови праці (Autoridade para as Condições de Trabalho), має видати її протягом 30 днів з моменту запиту.

 

Також можуть бути надані такі документи в таких випадках:

 • Якщо роботодавець розриває трудовий договір: докази подання працівником позову проти роботодавця;
 • Якщо працівник розриває трудовий договір з поважної причини: доказ судового позову проти роботодавця, якщо бенефіціар посилається на справедливу причину звільнення, а роботодавець посилається на іншу причину, у декларації, яка характеризує безробіття як добровільне;
 • Якщо працівник розриває контракт через домашнє насильство: необхідно представити статус жертви;
 • Якщо працівник призупиняє контракт через борги із зарплати: декларація про заборгованість із заробітної плати, Mod.GD18-DGSS і доказ повідомлення роботодавця та Autoridade para as Condições do Trabalho. У цьому випадку декларацію про статус безробітного (Mod.RP5044-DGSS) подавати не слід;
 • Якщо працівник є робітником-мігрантом з Європейського союзу, Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну та Швейцарії, який проживає в Португалії та звертається по допомогу: документ U1 - періоди, які враховуються під час призначення допомоги по безробіттю.

Безробітний зобов'язаний з'явитися в центр зайнятості на вимогу. Крім того, він не повинен порушувати індивідуальний план працевлаштування, складений спільно з центром зайнятості, який дасть йому змогу зорієнтуватися в активному пошуку роботи. Одержувач допомоги повинен вести активний пошук роботи відповідно до особистого плану працевлаштування та пред'являти його в центрі зайнятості.

 

Виплату допомоги по безробіттю можна комбінувати з такими виплатами:

 • компенсацією та пенсією у зв'язку з професійними ризиками тощо;
 • додатковою допомогою, що виплачується при виконанні суспільно необхідних робіт;
 • винятковим заходом зі стимулювання повернення до роботи довготривало безробітних.

Допомога по безробіттю НЕ може поєднуватися з:

 • компенсаційними виплатами за втрату трудової винагороди (наприклад, допомога у зв'язку з хворобою, первісна допомога по догляду за дитиною або усиновлення);
 • пенсіями, що призначаються системою соціального забезпечення або іншою системою обов'язкового соціального захисту, включно з державною службою та іноземними системами соціального забезпечення;
 • допомогою перед виходом на пенсію та іншими регулярними виплатами, які зазвичай називають ануїтетами, що виплачуються роботодавцем у разі розірвання трудового договору;
 • допомогою на утримання основного неформального опікуна.
 

За певних обставин безробітний зобов'язаний надати інформацію до служби зайнятості протягом 5 робочих днів:

 • зміна адреси;
 • поїздка за кордон (необхідно повідомити про тривалість відсутності);
 • початок або закінчення ситуації захисту батьків (допомога за ризик під час вагітності, допомога за переривання вагітності, первісна батьківська допомога, виключна первісна батьківська допомога батька, виключна первісна батьківська допомога матері, первісна батьківська допомога, яку отримує один із батьків у разі неможливості іншого, та допомога за усиновлення);
 • хвороба (необхідно надати довідку); 
 • тимчасова непрацездатність щодо забезпечення (неминучого і необхідного) догляду в разі хвороби або нещасного випадку за дітьми, усиновленими чи прийомними дітьми віком до 12 років або інвалідами (необхідно пред'явити довідку).

Щоденний розмір допомоги по безробіттю дорівнює 65% від базової винагороди, розрахованої виходячи з 30 днів на місяць. Якщо ви є колишнім пенсіонером з інвалідності, визнаним працездатним, розмір допомоги з безробіття буде розрахований таким чином: 407,41 € на місяць (80% від IAS), якщо ви живете один, або 509,26 євро (величина IAS), якщо ви живете з членами сім'ї. Стандартний розрахунок (R/360) - це значення, отримане в результаті такої операції: сума доходів, заявлених до служби соціального забезпечення за перші 12 календарних місяців з останніх 14, починаючи з місяця, що передує даті безробіття, включно зі святковими та різдвяними надбавками, поділена на 360. Враховуються тільки святкові та різдвяні премії, які належали в розрахунковому періоді.

 

Існують обмеження за сумою, як мінімальний, так і максимальний поріг.

Мінімум: 509,26 € (1xIAS), якщо чиста вартість базової винагороди не перевищує IAS, і 585,65 € (1,15xIAS) у ситуаціях, коли винагорода, яка використовується для розрахунку допомоги, відповідає принаймні гарантованій мінімальній щомісячній винагороді.

Максимум: 1 273,15 євро (2,5xIAS), 75% від чистої вартості базової винагороди, використовуваної для розрахунку допомоги, або розмір пенсії по інвалідності, яку ви отримували, у разі колишнього пенсіонера по інвалідності.

Щоденний розмір допомоги по безробіттю може бути збільшений на 10%, якщо:

 • в одному домогосподарстві обоє з подружжя або неодружені партнери отримують допомогу по безробіттю і мають на утриманні дітей або прирівняних до них осіб;
 • надбавка відноситься на кожного з одержувачів, і якщо один з них припиняє отримувати допомогу з безробіття або переходить на подальшу соціальну допомогу з безробіття, або, залишаючись при цьому безробітним;
 • не отримує жодної допомоги з цієї причини, інший одержувач продовжує отримувати надбавку.
 • у неповній сім'ї допомогу по безробіттю отримує єдиний батько.
 

Допомога по безробіттю може бути виплачена достроково в один прийом (повністю або частково). Для цього необхідно подати до центру зайнятості проєкт створення власного робочого місця. Одноразова виплата — одержувач допомоги не може поєднувати виконання цієї діяльності з іншою оплачуваною діяльністю протягом періоду, коли він зобов'язаний підтримувати діяльність, пов'язану зі створенням свого робочого місця.

Для недобросовісних одержувачів допомоги з безробіття (тих, хто надав неповні або неправдиві відомості, порушив умови отримання допомоги), передбачено штрафи у вигляді:

 • відшкодування необґрунтовано виплаченої допомоги по безробіттю в повному розмірі в грошовому еквіваленті;

У цьому випадку протягом 30 днів після отримання повідомлення від служби соціального забезпечення боржник може:

 1. заплатити повністю;
 2. вимагати виплати щомісячними платежами (якщо такий спосіб сплати боргу буде дозволено, то строк розстрочки не повинен перевищувати 150 місяців, а в разі несплати одного платежу автоматично настає строк одноразової сплати решти платежів). Щоб подати заяву про такий спосіб виплати боргу, необхідно використати бланк заяви про виплату сум, належних соціальному забезпеченню Requerimento - Pagamento de valores devidos à Segurança Social.
 • оформлення адміністративного правопорушення;
 • у деяких випадках унаслідок необґрунтованого збагачення — може бути розпочато кримінальне переслідування.
 

Крім того, передбачена система штрафів, як для роботодавця, так і для працівника (одержувача допомоги), за несвоєчасне виконання дій, передбачених трудовим законодавством Португалії, а також правилами служби соціального забезпечення.

Для одержувача:

 • невиконання зобов'язань перед службами соціального забезпечення — від 100 до 700 євро;
 • здійснення зазвичай оплачуваної діяльності в період надання пільг, навіть якщо виплату винагороди не доведено — від 250 до 700 євро;
 • неподання інформації про початок професійної діяльності, що визначає призупинення виплати допомоги, — позбавлення доступу до допомоги по безробіттю на строк не більше 2 років.

Для роботодавця:

 • невиконання обов'язку щодо подання декларацій, що підтверджують статус безробітного, — від 250 до 2000 євро (сума штрафу може бути зменшена на 50%, якщо в компанії працюють 5 і менше співробітників).

Детально всі випадки призначення, призупинення, поновлення та припинення виплати допомоги по безробіттю, описані в гіді, випущеному службою соціального забезпечення Segurança Social. А DECO Proteste як допомогу в розрахунку допомоги з безробіття, належної одержувачу, створили, як завжди створили спеціальний калькулятор.

Сподіваюся, що вас не торкнеться безробіття і цей матеріал для вас буде довідковим, але, якщо все ж таки вам доведеться спілкуватися на цю тему з органами соціального забезпечення та системою зайнятості Португалії, — ви будете обізнані в цьому питанні.

За традицією, бажаю всім удачі та успішної трудової діяльності. Якщо у вас виникнуть якісь питання щодо законодавства в галузі трудових відносин, ви сміливо можете звертатися до нашого бухгалтера та адвоката за роз'ясненнями. Також на нашому порталі ви зможете обговорити умови страхування в Португалії або підібрати нерухомість у Португалії, як для купівлі, так і довгострокової оренди. Крім того, багато корисних відомостей про всі сторони повсякденного життя в Португалії ви знайдете в нашому збірнику статей.

Підтримайте роботу нашої редакції

Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах