Декрет у Португалії WithPortugal
Blog single

Декрет у Португалії
Нові правила та переваги, що набули чинності 2023 року.

Із цієї статті ви зможете дізнатися все щодо відпустки для догляду за дитиною, а також: як батьки та матері можуть скористатися своїми правами для догляду за дитиною з огляду на останні зміни в законодавстві, що набули чинності 2023 року.

Правила та пільги, пов'язані з відпусткою для догляду за дитиною, які було оновлено 2023 року, покликані сприяти гендерній рівності, розподілу обов'язків і поєднанню роботи та сімейного життя. У цьому матеріалі ми розповімо про основні зміни та переваги цієї юридичної пільги для батьків у Португалії. У 2020 році ми вже публікували статтю щодо допомог у зв'язку з вагітністю та декретною відпусткою в Португалії, але відтоді минуло вже доволі багато часу і законодавство Португалії в цій частині зазнало суттєвих змін.

 

Відпустка для догляду за дитиною — це трудове право, яке дає батькам і матерям, що працюють, захист на час народження або усиновлення дітей, надаючи можливість тимчасово відлучитися з роботи для догляду за дитиною. Відпустка для догляду за дитиною "оплачується" службою соціального забезпечення Segurança Social, у якій працівник має бути зареєстрований, оформивши NISS, і компенсує суму зарплати, недоотриману в період, коли батьки не працюють.

Відповідно до побажань обох батьків відпустка для догляду за дитиною може бути розділена між батьком і матір'ю. Дотримання правил надання відпустки є обов'язком роботодавців. Тому дуже важливо, щоб і роботодавці, і співробітники розуміли права та обов'язки, пов'язані із законодавством про відпустку для догляду за дитиною. Щоправда, досі існують деякі сумніви щодо прав та обов'язків, пов'язаних з подачею заяви на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, та відпустку для догляду за дитиною, які регулюються Португальським управлінням з умов праці (Autoridade para as Condições do Trabalho de Portugal (ACT). Але всі ці питання поступово опрацьовуються Урядом Португальської республіки, і ця сфера стає дедалі комфортнішою для батьків, які працюють. Існує кілька видів відпусток для догляду за дитиною і нижче я перерахую всі з них, щоб було зрозуміло, як функціонує система.

 

Початкова відпустка для догляду за дитиною (Licença parental inicial)

Початкова відпустка для догляду за дитиною надається як батькові, так і матері на період 120 або 150 днів поспіль, до і після народження дитини. Цей період може бути взятий одночасно або розділений. У разі народження мертвої дитини він обмежується 120 днями. Якщо відпустка розділена між обома батьками, тільки один із подружжя має право на додаткові 30 днів, які мають бути взяті послідовно або по два 15-денні періоди, що також слідують один за одним, після того, як мати візьме свої 42 обов'язкових дні відпустки. Батьки також можуть мати право на ці додаткові 30 днів у разі народження близнюків. Для всіх матерів, вагітність яких пов'язана з підвищеним ризиком, є можливість запросити спеціальну відпустку через хворобу. Для цього необхідно подати до Segurança Social заяву про клінічний ризик під час вагітності, переривання вагітності та специфічний ризик, а також інші заяви, наприклад, про компенсаційні різдвяні та святкові бонуси. Якщо батьки вирішать узяти відпустку на 120 днів, служба соціального забезпечення виплачуватиме їм допомогу для догляду за дитиною, що відповідає 100% їхньої базової заробітної плати (середня сума всіх їхніх заробітків — брутто-зарплати — за перші 6 місяців з останніх 8 місяців, що передують місяцю початку відпустки). Якщо батьки вирішили взяти відпустку на 150 днів, Segurança Social виплачує допомогу по догляду за дитиною в розмірі 80% від базової заробітної плати. Більше про батьківську допомогу (subsídio parental) можна також прочитати тут. Про те, як збільшити період первісної відпустки для догляду за дитиною у випадках, коли діти народжуються недоношеними або потребують госпіталізації, читайте в Практичному посібнику з батьківської допомоги Інституту соціального забезпечення (Guia Prático do Subsídio Parental do Instituto da Segurança Social).

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами (Licença de maternidade)

Для конкретних та окремих випадків важливо підкреслити, як працює законодавство, навіть попри існування відпустки для догляду за дитиною. Оскільки під час вагітності матері проходять через складний фізично та морально процес, декретна відпустка дає їм багато прав. Серед іншого, вони можуть взяти 30 днів додаткової відпустки до пологів, як і у випадку з виключною відпусткою матері по догляду за дитиною. Що стосується днів після пологів, то матері мають право на 6 тижнів (тобто 42 дні) обов'язкової відпустки. Якщо в сім'ї немає іншої домовленості, то це право автоматично закріплюється за матір'ю. Обидва періоди є частиною початкової відпустки для догляду за дитиною, яка може становити до 120 або 150 днів.

 

Відпустка для догляду за дитиною для батька (Licença Parental do Pai)

Раніше відпустка для догляду за дитиною для батька становила всього 20 робочих днів. Тепер цю відпустку продовжено до 28 днів поспіль або її можна розбити на семиденні періоди протягом 42 днів після народження дитини. Ця зміна покликана стимулювати активну участь батька в догляді за дитиною з перших днів життя.

Відпустка з усиновлення (Licença por adoção)

У цьому випадку усиновлювач може взяти первісну відпустку для догляду за дитиною тривалістю 120 днів з дати судового або адміністративного рішення про опікунство над дитиною. Однак ця пільга діє тільки в разі усиновлення дітей до 15 років. Якщо усиновленням займається пара, вони можуть обрати, хто з них матиме право на триваліший період відсутності на робочому місці.

 

Продовжена відпустка для догляду за дитиною (Licença parental alargada)

Після закінчення першої відпустки для догляду за дитиною батьки можуть подати заяву на продовження відпустки для догляду за дитиною на строк до 3 місяців кожен. Після схвалення, така відпустка містить продовжену батьківську допомогу. Однак сума виплати відрізняється від тієї, що була отримана в перші дні відсутності. Початкова відпустка для догляду за дитиною може бути продовжена на термін до 3 місяців як для батька, так і для матері. Подовжену відпустку для догляду за дитиною має бути взято одразу після першої відпустки для догляду за дитиною. У цьому випадку соціальне забезпечення виплачує допомогу в розмірі 25% від базової заробітної плати. Якщо під час відпустки батьківські обов'язки розділені, допомога збільшується від 25 до 40 %.

 

Чи прирівнюється відпустка до батьківської допомоги?

Допомога по догляду за дитиною прирівнюється до відпустки по догляду за дитиною з усіма фінансовими наслідками, що звідси випливають. Ця допомога покликана компенсувати відсутність подружжя на роботі на час відпустки для догляду за дитиною. Іншими словами, це сума, яка замінює зарплату працівника, поки він перебуває у відпустці для догляду за дитиною. Відпустка для догляду за дитиною складається з чотирьох різних видів допомоги:

  • Початкова допомога по догляду за дитиною (Subsídio parental inicial);
  • Початкова допомога тільки для мами (Inicial exclusivo da mãe);
  • Початкова допомога тільки для батька (Inicial exclusivo do pai);
  • Початкова батьківська допомога для одного з батьків у разі непрацездатності іншого з батьків (Subsídio parental inicial de um progenitor em caso de impossibilidade do outro).
 

Як розрахувати розмір батьківської допомоги? Одне з найчастіших запитань пов'язане з виплатою допомоги. То яку ж усе-таки суму отримують батьки під час відпустки для догляду за дитиною? Подивимося на таблицю.

 

Інші зміни, що набули чинності у 2023 році. У зв'язку з нововведеннями у трудовому законодавстві було внесено низку змін, спрямованих на посилення захисту батьківських прав та заохочення поділу обов'язків між батьками. До основних змін належать:

  • Спільна відпустка для догляду за дитиною. Являє собою можливість поділу батьківської відпустки між матір'ю і батьком. У цьому разі пара може вирішити, як розподілити період відпустки: обидва зможуть проводити з дитиною час або обрати чергування періодів. Цей захід спрямований на заохочення гендерної рівності та активної участі обох батьків у догляді за дитиною з перших днів життя.
  • Посібник для батьків. Ще одна значна зміна стосується допомоги. Згідно з новими правилами, розмір допомоги було збільшено з 83 до 90% базової заробітної плати. Ця зміна поширюється на відпустку для догляду за дитиною тривалістю 180 днів за умови, що батько бере щонайменше 60 днів поспіль або два періоди по 30 днів. Цей захід покликаний забезпечити батькам більшу фінансову підтримку в період відпустки.
 

Отже, як уже було зазначено вище, після народження дитини батьки мають право на першу відпустку для догляду за дитиною, яку вони можуть розділити після завершення обов'язкових періодів (42 дні для матері та 28 днів для батька, що мають бути взяті протягом 42 днів після народження дитини та одночасно з матір'ю). Існують різні види спільної відпустки (licença partilhada), які відповідають допомозі, що збільшується залежно від кількості часу, який батько проводить виключно з дитиною:

  • Перший варіант — спільна відпустка тривалістю 150 днів, за якої батько має проводити щонайменше 30 днів винятково з дитиною, а допомога відповідає 100% від базової зарплати (середнє значення всіх винагород — брутто-зарплати — заявлених у Segurança Social за перші 6 місяців з останніх 8 місяців, що передують місяцю початку відпустки). 
  • Другий варіант — відпустка тривалістю 180 днів, оплачувана в розмірі 83%, за умови, що батько проводить щонайменше 30 днів із дитиною. 
  • І третій варіант, запроваджений у рамках програми "Гідна праця", також передбачає 180 днів, оплачуваних за ставкою 90%, якщо батько проводить із дитиною щонайменше 60 днів.

До речі, за даними Міністерства праці та соціального забезпечення, серед татусів, які розділили першу відпустку для догляду за дитиною з матір'ю, у 43,1% випадків відпустка тривала 180 днів (без вказівки, в якому з двох режимів) і лише в 16,3% випадків - 150 днів.

 

Ще б я хотіла звернути вашу увагу на менш поширені, але також пов'язані з нашою темою види відпусток для догляду за дітьми.

Спеціальна відпустка для матерів-підлітків (Licença especial para mães adolescentes). Якщо мати, батько або обоє батьків не досягли 18 років, може виникнути потреба в тому, щоб хтось інший узяв на себе права та обов'язки, пов'язані з новонародженим (батьківська відповідальність). У таких випадках слід звертатися до прокуратури у відділ у справах сім'ї та дітей при місцевій районній прокуратурі (serviço de atendimento do Ministério Público na Procuradoria da Secção de Família e Menores da comarca local).

Відпустка у зв'язку з втратою ненародженої дитини (Licença por luto gestacional)

У ситуації переривання вагітності, коли відпустка з переривання вагітності не надається, працівник має право бути відсутнім у зв'язку з тяжкою втратою до 3 днів поспіль. Цю відпустку може взяти й батько.

 

Відпустка для догляду за онуком

Якщо одному з батьків не виповнилося 16 років, бабуся і дідусь, які працюють і проживають з ним, мають право на відпустку до 30 днів поспіль після народження дитини. Цю відпустку може бути розділено між бабусями та дідусями пропорційно. Розмір допомоги по догляду за онуком становить 100% від базової зарплати. Інструкція про те, як подати заяву на отримання допомоги по догляду за онуком тут. Додаткова більш детальна інформація про відпустку по догляду за онуком на portal da Segurança Social.

Ну і як завжди трохи моєї улюбленої статистики. На сьогодні вперше зафіксовано дані, що 60% татусів розділили відпустку для догляду за дитиною разом із матір'ю, бо нові правила, що набули чинності з 1 травня 2023 року, заохочують спільне використання відпустки. У період між 1 травня 2023 року, коли Програма гідної праці (Agenda do Trabalho Digno) набрала чинності, та сьогоднішнім днем — більше половини пар вирішили розділити відпустку для догляду за дитиною. Дані, запитані PÚBLICO в Міністерстві праці (Ministério do Trabalho) та соціального забезпечення (Segurança Social), свідчать, що 59,4% батьків розділили з матір'ю відпустку тривалістю 150 або 180 днів та провели з дитиною щонайменше 30 днів. Така динаміка є результатом законодавчих змін, які у випадку з відпусткою для догляду за дитиною заохочують спільну відпустку шляхом виплати щедріших допомог. З 58 630 допомог по догляду за дитиною, запитаних матерями за останні десять місяців, у 34 832 випадках батьки розділили відпустку. Цей показник є найвищим за всю історію: 28,6% у 2015 році, 40% у 2019 році та 45,8% у 2022 році. Згідно з представленими даними, з травня 2023 року соціальне забезпечення схвалило 16 675 продовжених відпусток, що на 33% більше, ніж за весь 2022 рік. І хоча більша частина цих відпусток (майже 90%) була запрошена матерями, частка відпусток, запрошених батьками, збільшилася. У 2022 році батьки запитували лише 8,2% від загальної кількості продовжених відпусток, а за десять останніх місяців цей показник зріс до 10%. Ці цифри відповідають двом чинним видам подовженої відпустки: тримісячній, оплачуваній у розмірі 30%, і новій, що дає змогу кожному з батьків брати тримісячну подовжену відпустку (загалом шість місяців), одержуючи водночас допомогу в розмірі 40% від базової заробітної плати в разі спільної відпустки.

 

Представляючи нові правила торік, міністр праці та соціального забезпечення Ана Мендес Годіньо заявила, що їхньою метою є заохочення ширшого розподілу відпусток між чоловіками та жінками. Через десять місяців міністр дійшла висновку, що рівність між обома батьками було ефективно заохочено, і батько став більше присутнім у перші дні життя своїх дітей. Програма гідної праці також ввела можливість для батьків накопичувати відпустку, працюючи неповний робочий день після перших 120 днів. Батьки, які працюють неповний робочий день, отримуватимуть державну підтримку, поки дитині не виповниться 12 місяців.

Для тих, хто планує або вже готується стати батьками, можливо буде корисною наша стаття про вагітність у Португалії. Взагалі, в нашій збірці статей, яка постійно поповнюється, ви зможете знайти відповіді на питання практично з будь-якої теми. Для особистих вузькоспрямованих консультацій з різних сфер життя в Португалії ви можете скористатися контактами фахівців, для вашої зручності розміщеними прямо тут на сайті. Вам будуть раді допомогти юрист, бухгалтер, рієлтор, іпотечний консультант, асистент з оренди нерухомості, страховий агент і фахівець з обміну криптовалюти.

Підтримайте роботу нашої редакції

Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах